Canon Authorised Dealer Near Kishanpara Chowk, Rajkot, 360002